Jūs esate čia

Birželio 11 d. šv. Antano atlaidai

Birželio 11 d., sekmadienį,  mūsų bažnyčioje bus švenčiami šv. Antano, vyskupijos Globėjo, atlaidai.  

Tags: