Jūs esate čia

Vaikučių Velykėlės Prienų parapijos namuose

      Nors šv. Velykų jau sulaukėme, jas džiugia širdimi šventėme, bet Velykų gėrio, džiaugsmo šviesa yra nušvietusi visą balandį. Tradiciškai Prienų parapijos namuose buvo švenčiamos vaikučių Velykėlės, viena iš velykinio laikotarpio švenčių. Prienų parapijos namų kūrybinio sambūrio vadovė Velykėlių organizatorė Regina Danulevičienė šventę simboliškai pavadino „Margučiu“. Į šventę sugūžėjo tikras vaikučių margumynas: priešmokyklinės gupės mokinukai iš „Revuonos“ pagrindinės mokyklos ir „Ąžuolo“ progimnazijos, Birštono gimnazijos pirmokėliai ir lopšelio-darželio „Saulutė“ mažyliai. Juos visus atlydėjo puikios mokytojos ir vadovės.

      Visus šventės dalyvius pasveikino Prienų parapijos klebonas Jonas Baliūnas. Jis vaikučiams atskleidė tikrąją šv. Velykų šventės prasmę. Linksmą nuotaiką sukūrė „Ąžuolo“ progimnazijos dainininkės. Mergaites ruošė mokytoja Lina Suchorukovienė.

      Šiais metais nė vienas nebuvo vien tik žiūrovas. Visi vaidino, dainavo, šoko. Komisija atidžiai stebėjo artistus, dainininkus, šokėjus ir jiems skyrė nominacijas. Rimčiausių savo krašto mylėtojų nominacija atiteko Birštono gimnazijos mokinukams, kurie puikiai pristatė savo miestą ir gimnaziją. Šventiškiausių ir dosniausių nominacijos verti buvo Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos priešmokyklinės grupės mokinukai, mažieji kiškučiai, kurie kartu su kiškiene, mokytoja Daiva Jonykiene, žaismingai pasakojo apie šv. Velykas, dainavo, vaidino, visiems šventės dalyviams dalino pačių pagamintas dovanėles. Visiems gerą nuotaiką dovanojo lopšelio-darželio „Saulutė“ mažieji dainininkai ir šokėjai. Jie buvo pripažinti linksmiausiais ir žaismingiausiais. Šmaikščiausiais ir drąsiausiais buvo pripažinti „Ąžuolo“ progimnazijos priešmokyklinės grupės mokinukai. Žaviausių ir balsingiausių nominacija atiteko „Ąžuolo“ progimnazijos dainininkėms. Visi vaikučiai buvo apdovanoti saldžiaisiais prizais, už kuriuos esame dėkingi jauniems rėmėjams, panoriusiems likti nežinomais.

      O kaip be šv. Velykų simbolio margučio? Mažieji šventės dalyviai galėjo varžytis ridendami margučius. Už siurprizus, spinduliuojantį gėrį dėkojame renginio oraganizatorei ir vedėjai Reginai Danulevičienei. Už svetingumą esame dėkingi parapijos klebonui Jonui Baliūnui.

       Vaikai, pabuvę tokioje prasmingoje šventėje, manau, tikrai suprato, kad šv. Velykos– tai ne tik kiaušinukų marginimas, ridenimas ir valgymas, tai vilties, gerumo, dosnumo šventė.

      Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja Vytautė Kurtovienė

Tags: