Jūs esate čia

Rekolekcijų dienotvarkė

GAVĖNIOS REKOLEKCIJŲ, VYKSIANČIŲ 2016 m. KOVO 19 –20 DIENOMIS DIENOTVARKĖ

KOVO 19 diena  (šeštadienis)

8.00 val. – rekolekcijų pradžia, himnas 
                  Šv. Dvasiai, Šv. Mišios su homilija (pamokslu);
10.00 val. – Šv. Mišios su homilija (pamokslu);
11.45 val. – Kryžiaus kelio malda;
12.30 val. - Šv. Mišios su homilija (pamokslu);
17.00 val. – SUSITAIKINIMO PAMALDOS su individualia išpažintimi, po jų  Šv.               Mišios su homilija (pamokslu).

KOVO 20 diena  (Verbų sekmadienis)

8.00 val. – Šv. Mišios su homilija (pamokslu);
10.00 val. – Šv. Mišios su homilija (pamokslu);
11.30 val. - Prienų kultūros centre, mažojoje salėje,  bus rodomas  amerikiečių draminis filmas „Kristaus kančia“, režisuotas Melo Gibsono. Jame, remiantis Evangelijomis ir kitais šaltiniais, vaizduojamas Jėzaus Kristaus teismas, kančia, mirtis ir Prisikėlimas.
11.45 val. – Kryžiaus kelio malda;
12.30 val. – Verbų šventinimas, procesija. Šv. Mišios su homilija (pamokslu).
                    Rekolekcijų pabaiga.
17.00 val. - Šv. Mišios su homilija (pamokslu).

        Rekolekcijas ves VDU katalikų teologijos fakulteto dėstytojas teol. dr.  kun. Arvydas Kasčiukaitis.  Kviečiame dalyvauti, kad vieningoje maldoje šlovintume Viešpatį, prašytume Jo malonės perkeisti mūsų širdis ir padaryti panašias į Jo Gailestingąją širdį. Visi drauge švęskime Susitaikinimo sakramentą (išpažintį), išgyvendami  Dievo gailestingumą ir artumą šiomis dienomis.

 

Tags: